Skip to content

Monthly Archives: Март 2017

Умови членства

Членами кредитної спілки можут бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України,  об’еднані  ознакою членства (постійное проживание в Запорізькій области) та мают повну цивільну дієздатність.

Не можут бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Для вступу в кредитну спілку та набуття прав її члена, кожній особі необхідно надати до КС наступні документи:

1) паспорт або інший документ, що посвідчує дану особу;

2) довідка Державної податкової інспекції з номером ідентифікаційного коду особи;

та сплатити вступний внесок та обов’язковий, об’явлений пайовий  внесок.

Вступний внесок сплачується при наявності документів

Вступний внесок — 50,00 гривень
Пайовий внесок   — 10,00 гривень
для всіх категорій громадян.

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням правління кредитної спілки.

Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків.