Skip to content

.КС «СЛАВУТИЧ-КРЕДИТ» - 2. page

about credit union

Склад органів управління кредитної спілки «Славутич-Кредит»

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом — один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія. Continue reading

Кредитна спілка «Славутич-Кредит»

Адреса місцезнаходження: 69068, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Копьонкіна, буд.54.

Дата державної реєстрації — 12.11.2004 р.

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 642 від 25 січня 2005 року.  Реєстраційний № 14101267.

Код ЄДРПОУ — 33242451.

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень) кредитної спілки — відсутня.

Голова правління — Зикін Олексій Віталійович
Головний бухгалтер — Зикіна Вікторія Віталіївна
Тел.: (061) 720-47-84

E-mail: slavutich-kredit@meta.ua

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

0100, м. Київ

вул. Грінченка, буд.3

Тел.: (044) 234-39-46

Інспекція з питань захисту прав споживачів в Запорізькій області

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 9

тел: +38061 764-37-72

Continue reading