Skip to content

.КС «СЛАВУТИЧ-КРЕДИТ»

about credit union

ГРАФИК РАБОТЫ на Новогодние праздники 2018-2019гг.

22 декабря 2018г. — Рабочий день до 16-00

 

23,24,25 декабря 2018г — Выходные дни

 

25 декабря — Католическое Рождество

 

29 декабря 2018г. — Рабочий день до 13-00

 

30,31 декабря, 1 января 2019г. — Выходные дни, Новый Год

 

2,3,4 января 2019г. — Рабочие дни

 

5,6,7 января 2019г. — Выходные дни

Перелік фінансових послуг, які надаються кредитною спілкою «Славутич-Кредит»:

— залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

— надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Умови членства

Членами кредитної спілки можут бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України,  об’еднані  ознакою членства (постійное проживание в Запорізькій области) та мают повну цивільну дієздатність.

Не можут бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Для вступу в кредитну спілку та набуття прав її члена, кожній особі необхідно надати до КС наступні документи:

1) паспорт або інший документ, що посвідчує дану особу;

2) довідка Державної податкової інспекції з номером ідентифікаційного коду особи;

та сплатити вступний внесок та обов’язковий, об’явлений пайовий  внесок.

Вступний внесок сплачується при наявності документів

Вступний внесок — 50,00 гривень
Пайовий внесок   — 10,00 гривень
для всіх категорій громадян.

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням правління кредитної спілки.

Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків.

Склад органів управління кредитної спілки «Славутич-Кредит»

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом — один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія. Continue reading

Кредитна спілка «Славутич-Кредит»

Адреса місцезнаходження: 69068, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Копьонкіна, буд.54.

Дата державної реєстрації — 12.11.2004 р.

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 642 від 25 січня 2005 року.  Реєстраційний № 14101267.

Код ЄДРПОУ — 33242451.

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень) кредитної спілки — відсутня.

Голова правління — Зикін Олексій Віталійович
Головний бухгалтер — Зикіна Вікторія Віталіївна
Тел.: (061) 720-47-84

E-mail: slavutich-kredit@meta.ua

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

0100, м. Київ

вул. Грінченка, буд.3

Тел.: (044) 234-39-46

Інспекція з питань захисту прав споживачів в Запорізькій області

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 9

тел: +38061 764-37-72

Continue reading