Skip to content

All posts by admin - 135. page

Заперечення на апеляційну скаргу: КС «Славутич-Кредит» проти ДПІ

Дніпропетровський апеляційнийадміністративний суд49083, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети

«Правди», 29

Суддя:

Проценко О.А.

Позивач:

Кредитна спілка „Славутич-Кредит”69068, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 54тел. 720-47-84

електронна пошта: dep@email.com.ua

 

Відповідач (апелянт):

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Запоріжжя69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4тел. 289-99-60

електронна пошта – інформація відсутня

 

Справа:

№ 2а-5961/09/8070

 

Заперечення  

на апеляційну скаргу

 

19.02.2010р. ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду відкрито провадження по апеляційній скарзі Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя на постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 22.12.2009р. у справі № 2а-5961/09/8070, згідно якої позов Кредитної спілки «Славутич-Кредит» (далі – КС «Славутич-Кредит») задоволено повністю скасовані податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя від 06.04.2009р. № 0000141702/0, від 04.06.2009р. № 0000141702/1, від 12.08.2009р. № 0000141702/2, від 14.10.2009р. № 0000141702/3, якими КС „Славутич-Кредит” визначено податкові зобов’язання з податку з доходів фізичних осіб у сумі 5651,40 грн. та штрафні (фінансові) санкції у сумі 11302,80 грн.

Вказану постанову суду КС «Славутич-Кредит» вважаємо законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя безпідставною і такою, що не підлягає задоволенню з наступних підстав:

1. Апелянт вважає, що Запорізький окружний адміністративний суд у межах спірних правовідносин невірно застосував п.п. 9.2.3 п. 9.2. ст. 9 та п.п. 22.1.4. п. 22.1. ст. 22 ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — ЗУ «Про ПДФО»). На думку апелянта норми п.п. 9.2.1 та 9.2.2. п. 9.2. ст. 9 та п.п. 22.1.4. п. 22.1. ст. 22 ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо початку оподаткування процентів з 01.01.2010р. стосується лише процентів нарахованих на вклади членів кредитних спілок на їх депозитні рахунки. Оподаткування процентів, сплачених (нарахованих) членам кредитної спілки при розподілі нерозподіленого доходу за рішенням загальних збрів пропорційно розміру їх пайових внесків, здійснюється відповідно до п.п. 9.2.3. п. 9.2. ст. 9 ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» в загальному порядку та кінцево оподатковуються при їх виплаті за ставкою визначеною п. 7.1. ст. 7 ЗУ «Про ПДФО» (15%).

У постанові Запорізького окружного адміністративного суду від 22.12.2009р. на підставі повного та всебічного дослідження наведених вище норм матеріального права, обставин справи та пояснень представників сторін, вірно зазначено, що посилання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя щодо не розповсюдження приписів п.п. 22.1.4. п. 22.1. ст. 22 ЗУ «Про ПДФО» на проценти на пайові внески членів кредитної співки є безпідставними. Даний висновок обґрунтовується наступним:

Відповідно до статуту КС „Славутич-Кредит» та статті 21 Закону України „Про кредитні спілки» (далі по тексту — ЗУ „Про кредитні спілки») кредитна спілка приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки, залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Кредитна спілка має право самостійно встановлювати розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки.

Пайовий внесок — це кошти, які передаються для діяльності кредитної спілки, а нарахування процентів на нього здійснюється відповідно до частини 3 статті 23 ЗУ „Про кредитні спілки», яка встановлює, що: „нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів)».

Згідно статті 23 ЗУ „Про кредитні спілки» внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Таким чином,  ЗУ „Про кредитні спілки» визначає, що під „процентами» розуміється плата, яка нарахована кредитною спілкою як на пайові внески, так і на депозитні вклади.

Оподаткування процентів регулюється пунктом 9.2. статті 9 ЗУ „Про ПДФО». Так, відповідно до підпункту 9.2.1. ЗУ „Про ПДФО » податковим агентом платника податку при нарахуванні (сплаті)  його користь доходів, визначених у пункті 7.2 статті 7 цього Закону, є особа, яка здійснює таке нарахування (сплату).

Відповідно до положень абз. 4 п. 7.2. ст. 7 ЗУ „Про ПДФО» нараховані проценти на вклад (внесок) до кредитної спілки оподатковується за ставкою 5 відсотків від об’єкта оподаткування.

Разом з тим, враховуючи положення п.п. 22.1.4 п. 22.1 ст. 22 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ „Про ПДФО»: «Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 цього Закону у частині включення де загального місячного оподатковуваного доходу доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та  підпункти 9.2.1. і 9.2.2. пункту 9.2. ст. 9 цього Закону у частині оподаткування процентів набирають чинності з 1 січня 2010 року (на теперішній час вказані норми у частині оподаткування процентів набирають чинності з 01.01.2013р.).

Таким чином, системне тлумачення п.п. 22.1.4 п. 22.1 ст. 22 ЗУ «Про ПДФО» разом із п.п. 9.2.1 та 9.2.2 п. 9.2 ст. 9 цього Закону у поєднанні зі змістом п.п.  7.2 ст. 7 цього ж Закону дає підстави для висновків, що передбачене статтею 22 відстрочення оподаткування поширюється на всі види процентних доходів, як тих, що перелічені у п.п. 22.1.4, так і тих, що передбачені п. 7.2 ст. 7 зазначеного Закону, а саме — процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону. У свою чергу, граматична конструкція «внесок (вклад)» стосується як внесків на депозитні рахунки, так і пайових внесків.

Зважаючи на викладене, під процентами, що нараховуються на внесок (вклад) до кредитної спілки та оподатковуються в порядку п. 7.2 статті 7 ЗУ «Про ПДФО», слід розуміти як проценти на вклад (внесок), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки, так і проценти, що нараховуються на пайові внески членів кредитної спілки (основні чи додаткові).

Тому на час прийняття податкових повідомлень-рішень, скасованих постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 22.12.2009р., проценти нараховані на додаткові пайові внески членів кредитної спілки не були об’єктом оподаткування.

Правомірність застосування пункту 7.2 статті ЗУ «Про ПДФО» щодо оподаткування процентів на пайові внески членів кредитної спілки підтверджене роз’ясненнями Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності надане у листі №06-10/10-672 від 08.06.2005р. (було додано до адміністративного  позову), а також висновками науково-правової експертизи при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького ПАН України, виконаної 28.11.2006р. на замовлення Національної асоціації кредитних спілок України (було додано до адміністративного позову).

2. Посилання ДПІ у Шевченківському районі на визначення терміну „проценти», що закріплене у п. 1.10 ст. 1 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств» — є неправомірним з урахуванням наступного.

По-перше, відповідно до статті 1 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств» вказане визначення терміну «проценти», поширюється лише на цей Закон, а не для цілей справляння податку на доходи фізичних осіб.

По-друге, як вказано вище, в контексті даного спору слід застосовувати пряме визначення терміну «проценти», наведене у ЗУ «Про кредитні спілки», який і регулює питання виплати таких процентів.

Крім того, під час вирішення даного спору необхідно враховувати положення підпункту 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» відповідно до якого: у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

3. Також, з метою доведення до суду наявної в Україні судової практики щодо вирішення спорів за аналогічних підстав, додаємо до заперечення на апеляційну скаргу постанови та ухвали адміністративного суду апеляційних інстанцій та Вищого адміністративного суду України, які підтверджують правомірність дій кредитних спілок щодо не утримання податку з доходів фізичних осіб з виплаченого їх членам доходу у вигляді процентів на їх додаткові пайові внески.

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що Запорізький окружний адміністративний суд вірно вирішив справу, підстав для зміни та скасування прийнятого рішення не має. ДПІ у Шевченківському р-ні при прийнятті спірних податкових повідомлень-рішень не врахував особливостей застосування  вищенаведених норм ЗУ «Про ПДФО» та ЗУ «Про кредитні спілки» в їх сукупності, зокрема на які посилався при прийнятті податкового повідомлення-рішення, внаслідок чого прийняв спірні рішення з порушенням норм закону, дійшовши до помилкового висновку про донарахування КС «Славутич — Кредит» податкового зобов’язання за платежем «податок з доходів фізичних осіб» та сум штрафних санкцій.

Також повідомляємо, що КС «Славутич-Кредит» бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 191, ст. 200 КАС України:

ПРОШУ:

Залишити постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 22.12.2009р. у справі № 2а-5961/09/8070 без змін, а апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя залишити без задоволення.

 

Додатки:

  1. Копія ухвали Донецького апеляційного адміністративного суду від 25.05.2010р. по справі № 2а-28943/09/1270 на 3 арк.
  2. Копія ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 25.03.2010р. по справі № 16718/09/ 9104 на 3 арк.
  3. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 15.04.2010р. № К-2005/08 на 3 арк.
  4. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 01.04.2010р. № К-2053/08 на 2 арк.
  5. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 09.06.2010р. № К-17969/07 на 3 арк.
  6. Копія поштової квитанції та опису вкладення у поштову кореспонденцію щодо відправлення копії заперечення на апеляційну скаргу відповідачеві на 1 арк.

 

«______»__________________2010р.

 

Голова правління

КС «Славутич-Кредит»                                                ___________________ О.В. Зикін

Условия, которым должен соответствовать кредитный союз при осуществлении деятельности по привлечению депозитов

При осуществлении деятельности по привлечению депозитов / взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета кредитный союз должен: Continue reading

Украина задолжала более 300 млрд. гривен

По состоянию на 31 декабря 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 301,5 млрд гривен или 37,7 млрд долларов, — на 112,1 млрд гривен больше, чем по состоянию на 31 декабря 2008 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов. Continue reading

Документы, необходимые кредитному союзу для получения лицензии на привлечение депозитов

Для получения лицензии на привлечение депозитов / взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета от физических лиц — членов кредитного союза Заказчик обязан предоставить Исполнителю следующие документы:

Continue reading

Сотрудники банков воруют больше, чем грабители

Грабители украли в 2009 году у банков 2 млн гривен, в то время как сами сотрудники обворовали свои финучреждения на 450 млн гривен.

На отделения банков в прошлом году было совершено 204 преступных посягательства, в то время как годом ранее — всего 103. Об этом сообщили в Госслужбе охраны при МВД Украины, пишет газета «Дело». Continue reading

Кредитный скандал в Запорожской области: если «Меотиду» признают банкротом, пенсионеры потеряют миллионы гривен

В Приморске  (Запорожская область) развернулся громкий скандал вокруг кредитного союза «Меотида».  Его вкладчики, большинство из которых — пенсионеры, хотят вернуть свои сбережения, но пока безрезультатно. Точной информации о количестве обманутых людей  и пропавших денег нет.  Известно лишь, что есть вклады и по 10 тыс. , а есть и по 100 тыс. грн.. По словам людей, уже с весны вклады не выдавали, просили подождать, но сроки выплат все время сдвигались.  Постепенно люди разуверились в обещаниях, решили не ждать, а действовать. Некоторые обратились в суд, получили на руки решения о возмещении суммы вкладов, % и судебных издержек. Но до сих пор от этих сумм смогли получить только 1%. Недавно люди узнали о том, что грядет банкротство кредитного союза. Это и заставило их писать коллективные письма в прокуратуру, милицию, главе администрации. Continue reading

Она разберется…

Недавно финансовая общественность Украины была шокирована очередным скандальным выс­казыванием премьера. Юлия Тимошенко намере­на после президентских выборов 2010 года разоб­раться с кредитными союзами, осуществляющими кредитование населения. Об этом она заявила на пресс-конференции. Continue reading

КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ: ВЕРНУТ? НЕ ВЕРНУТ?

Мировому финансовому кризису недавно исполнился год. Украинские банки более-менее пережили тяжелые времена. Ну а тех, кто пошел ко дну, должно спасти государство. Ситуация с кредитными союзами совсем иная. На помощь им рассчитывать не приходится. Вот и гадают вкладчики, получат ли они свои деньги Continue reading

В финансовой западне. Кто защитит обманутых вкладчиков?

Есть у нашего народа при всей его феноменальной способности к выживанию одна непостижимая, отличительная черта — быстро забывать о причиненном ему зле.

Данное свойство, по сути, не то чтобы плохое, однако в формате украинской державы оно все чаще становится по-настоящему губительным. Ибо пользуются им все кому не лень, — политики, мошенники, сектанты и всякого рода дельцы… Continue reading

В ловушке долгостроя

Кредиты взяты, жилья — нет и не предвидится. Пожалуй, редкий город Украины может похвалиться отсутствием строительно-финансовых афер и скандалов. А именно — ситуаций, когда люди с не самыми лучшими денежными возможностями вкладывают взятые в долг деньги в строительство многоэтажки. Continue reading

Коллекторы и антиколлекторы

Что нужно знать о коллекторах и атиколлекторах владельцам кредитных авто?

Сложности, связанные с невозможностью выплачивать долги, привели к активному расцвету в Украине двух профессий-противоположностей: коллекторов и антиколлекторов. Continue reading

Где взять кредит: что могут ломбарды

Финансовый кризис сильно ударил по финучереждениям Украины. Банки пошатнулись и утратили доверие клиентов. На смену им пришли ломбарды, взявшиеся выдавать кредиты и не только. Какие услуги предоставляют ломбарды. Continue reading

Антиколлектор — последний довод заемщика?

Впрочем, сначала все узнали, что такое компании коллекторские (т. е. те, которые выбивают из недобросовестных заемщиков проблемные кредиты). А антиколлекторы возникли уже как защитная реакция на деятельность коллекторов. Continue reading

Стоимость услуг антиколлекторов в Украине

Они выбивают депозиты и устраивают кредитные каникулы — за большие деньги. Профессии антиколлектор в классификаторе Минтруда не найти. Это самоназвание юристов, которые, ощутив особенность момента, решили предлагать свои услуги под немного другим соусом, чем раньше. По логике, антиколлекторы должны выступать против коллекторов — тоже до недавнего времени экзотических спецов в Украине — выбивателей всевозможных долгов. Continue reading