Skip to content

Склад органів управління кредитної спілки «Славутич-Кредит»

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом — один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.

Спостережна рада

 

1

Христенко

Валерій Павлович

голова
2

Лоцман

Сергій Леонідович

заступник голови
3

Ляпіна

Олена Олександрівна

секретар
4

Куліш

Микола Васильович

член
5

Оксенич

Олена Василівна

член

 

Ревізійна комісія

 

1

Ярмош

Павло Володимирович

голова
2

Єлкіна

Валентина Федорівна

заступник голови
3

Ємельянова

Валентина Миколаївна

секретар

 

Кредитний комітет

 

1

Шиніберов

Роман Всеволодович

голова
2

Губанов

Ігор Дмитрович

член
3

Зикін

Олексій Віталійович

член

 

Правління

 

1

Зикін

Олексій Віталійович

голова
2

Кононов

Дмитро Іванович

заступник голови
3

Зикіна

Вікторія Віталіївна

секретар