Skip to content

УКБС: Мін’юст ускладнив автокредитування заявими паперами

Мін’юст позбавив банки можливості он-лайн реєстрації застави автотранспорту в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, вимагаючи попередньої оплати кожної дії з реєстром за окремим платіжним документом. Це призвело до ускладнення процедури видачі автокредитів та збільшення їх вартості.

УКБС пояснює, що з початку року ДП «Інформаційний центр» Мін’юсту (Держінформюст), яке є адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна (Реєстр) відмовляє банкам у внесенні, зміні та отриманні інформації в електронному вигляді з Реєстру, посилаючись на доручення Мін’юсту № 17-32/1661 від 29.12.2012 та необхідність надання запитів на паперових носіях та попередньої оплати кожної послуги з документальним підтвердженням.

Раніше банк, в рамках укладеного з Держінформюстом договору, міг оперативно перевірити існуючі обтяження щодо клієнта та в електронному режимі передати дані для внесення застави в Реєстр (для чого потребувалось не більше години часу). Оплата наданих послуг здійснювалась на підставі рахунків. За новим порядком, підтвердження про внесення застави в Реєстр банки отримують через декілька днів після оплати, що не лише збільшує тривалість оформлення автокредитів, а й підвищує пов’язані з ним кредитні ризики банків.

Крім того, необхідність особистого надання уповноваженим представником банку документів на внесення, зміни або отримання інформації з Реєстру в паперовому вигляді за кожною окремою операцією (з наданням підтверджуючого документа про оплату послуги та довіреності) призводить до непродуктивних витрат часу і праці, суттєво підвищує вартість кредитних операцій та ускладнює процес обслуговування клієнтів, значно збільшуючи час прийняття рішень по кредитах.

УКБС зауважує, що основною перевагою банківських послуг з автокредитування є швидкість прийняття рішень по заявках клієнтів. Повна обробка даних стосовно платоспроможності клієнта безпосередньо залежить від отримуваної інформації з різних джерел, у т.ч. інформації з Реєстру, яка має ключове значення при ухваленні рішення щодо видачі кредиту позичальникові.

Одночасно, внесення банками інформації до Реєстру через інших агентів (наприклад, через нотаріусів, які мають он-лайн доступ до нього), покладатиме на позичальників додаткові витрати, пов’язані з оплатою послуг третіх осіб.

«Ускладнення процедури взаємодії банків з Реєстром підвищує вартість кредитних операцій, що суперечить державним пріоритетам щодо пошуку інструментів для здешевлення кредитування, – зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Враховуючи значний обсяг запитів банків, які направляються на опрацювання Держінформюсту (а це тисячі запитів щомісячно), УКБС пропонує Мін’юсту повернутись до раніше діючого та більш ефективного порядку взаємодії, який передбачав електронну подачу банками документів до Реєстру та щомісячну оплату наданих послуг згідно рахунків. Альтернативою може бути передоплата послуг з реєстру, виходячи з середньомісячної суми коштів, що перераховується банком».

http://www.unn.com.ua/uk/news/1182104-minyust-uskladniv-avtokredituvannya-zayvimi-paperami-eksperti

Добавить комментарий