Skip to content

Недосконала статзвітність загрожує кредитуванню

У рамках щопіврічного перегляду форм статистичної звітності банків Національним банком враховані пропозиції УКБС щодо відображення у звітності доходів/витрат банків, операцій з нерезидентами, формування резервів тощо. Це надасть банкам можливість коректно відображати інформацію при складанні звіту, зменшить ризики застосування заходів впливу та збереже кредитний потенціал банківської системи.

Так, експерти УКБС висловили обґрунтовані пропозиції банківського співтовариства у ході наради в НБУ з опрацювання проекту Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (далі – Проект). Це дозволить  конкретизувати норми Проекту, виключить можливість їх неоднозначного трактування та запровадить уніфікований підхід  до складання банками статистичної звітності.

За результатами обговорення  представники НБУ підтримали пропозиції УКБС щодо конкретизації порядку визначення фактично отриманих/понесених доходів/витрат та розрахунку обсягу доходів/витрат, отриманих протягом відповідного звітного періоду (нова форма № 601 «Звіт про доходи та витрати»).  Для збереження логіки висвітлення даних та запобігання викривленню інформації підтримано пропозицію УКБС щодо необхідності виключення параметру із зазначення однією сумою консолідованих операцій резидентів та нерезидентів (у формах № 552 та № 555).

«Завчасне отримання банками від НБУ необхідних структур файлів, довідників та програмного забезпечення дозволить банкам якісно та своєчасно автоматизувати зміни для формування звітів та запровадити систему їх контролю — зазначила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина ОЛІФЕР. — Це сприятиме забезпеченню достовірності, своєчасності та об’єктивності даних, що подаються до НБУ та зменшить ризики застосування до банків заходів впливу. Адже штраф за порушення вимог нормативно-правового акта НБУ, що регулює порядок заповнення та подання статистичної звітності Національному банку, складає від 0,01 до 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банківської установи, що в цілому по системі може відволікти від 1,7 до 8,6 млрд.грн. потенційних кредитних ресурсів».

http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/groups/219941264726073/doc/420702091316655/

Добавить комментарий