Skip to content

Подальші перспективи розвитку кредитної кооперації

22 грудня минулого року представила звіт про свою діяльність Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин справжнього стану справ у системі кредитної кооперації. Створення слідчої комісії було обумовлено тим, що, незважаючи на масу явних позитивних сторін існування ринку кредитної кооперації в Україні, протягом останніх декількох років під впливом світової фінансової кризи виникли фактори дискредитації, які привели до неплатоспроможності ряд кредитних спілок.

Клименко А.И. — народний депутат України, Голова підкомітету з питань небанківських фінансових інститутів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової й митної політики.

Відповідно до висновків слідчої комісії сьогодні необхідно здійснити ряд мір, які позитивно вплинуть на діяльність ринку кредитної кооперації, забезпечать динаміку в його розвитку й допоможуть перебороти негативні явища.

Які переваги й недоліки участі кредитних спілок у кредитуванні бізнесу в регіонах? У чому доцільність розширення членства в кредитних спілках за рахунок юридичних осіб і розширення спектра послуг кредитних спілок для своїх членів?

Традиційна ринкова ніша кредитних спілок — соціальне кредитування, мікрокредитування. В основному вони орієнтовані на надання фінансових послуг малозабезпеченим категоріям населення, домогосподарствам, дрібним підприємцям і фермерам. Частина кредитних спілок працює по територіальній ознаці, частина на базі трудових колективів, профспілок, громадських організацій і релігійних громад.

Значна частина кредитних спілок, особливо в сільській місцевості, діють у межах одного адміністративного району, направляючи акумульовані ресурси винятково на економічний і соціальний розвиток відповідної територіальної громади. При цьому, переважна більшість позичальників, що користуються послугами кредитних спілок, не є пріоритетною клієнтською базою для банків. У цілому кредитні спілки покликані сприяти підвищенню загального рівня купівельної спроможності, діловій активності й зайнятості населення, особливо в сільській місцевості.

Показово, що навіть в умовах недавньої фінансової кризи більшість кредитних спілок продовжували кредитувати населення, залишаючись фактично єдиним джерелом фінансової підтримки для тисяч рядових українців у цей складний час.

На даний момент спеціальний у цій сфері Закон України «Про кредитні спілки» вже вимагає істотного доопрацювання з метою усунення необґрунтованих перешкод і існуючих ризиків у діяльності кредитних спілок на сучасному етапі їхнього розвитку. У червні 2006 року була схвалена Урядом Концепція розвитку системи кредитної кооперації, яка визначила перспективну модель системи кредитної кооперації, що на даний момент не вдалося хоча б частково реалізувати на рівні законодавства й відповідних урядових рішень.

Прийнятий у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань діяльності системи кредитної кооперації» (реєстраційний №2256) передбачає, що для оптимізації ринкової позиції кредитних спілок важливо вдосконалити перелік послуг, які кредитна спілка може надавати своїм членам, і розширення членства в кредитних спілок за рахунок юридичних осіб.

Сьогодні потрібно розглянути питання залучення місцевих фінансових ресурсів для регіонального розвитку, дати можливість кредитним спілкам надавати послуги по веденню рахунків і здійсненню платежів, обслуговувати платіжні карти, забезпечити доступ малого бізнесу й фермерів до фінансових послуг кредитних спілок.

Формування системи рефінансування й підтримки ліквідності як фактор стабілізації й розвитку сектора. Захист внесків (депозитів) членів кредитних спілок для забезпечення довіри населення до фінансового сектора (створення Фонду гарантування внесків для членів кредитних спілок)

На жаль, закладена з 1993 року безсистемна модель розвитку кредитного руху так і не дозволила кредитним спілкам в Україні створити необхідну системну інфраструктуру, спрямовану на стабільну діяльність сектора.

Кредитні спілки не беруть участь у системі гарантування вкладів. За увесь час існування кредитних спілок на фінансовому ринку України так і не було утворено загальнодержавна система гарантування внесків членів кредитних спілок, як це має місце відносно вкладників банків. Обговорення даного питання на всіх владних рівнях протягом останніх п’яти років не привело до прийняття відповідних політичних рішень і їхньої реалізації через законодавчі ініціативи. З метою формування довіри населення до фінансового сектора й усунення погрози для збереження внесків членів кредитних спілок доцільно створити при участі й під контролем держави систему гарантування внесків, як це має місце у випадку із вкладниками банків.

Удосконалювання системи державного регулювання діяльності кредитних спілок.

У прийнятій недавно Постанові Верховної Ради України щодо звіту Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин і причин справжнього положення справ у системі кредитної кооперації була визнана відсутність довгострокової державної політики по розвитку й підтримці національної системи кредитної кооперації й наявність проблем у регулюванні діяльності кредитних спілок в Україні. Світова фінансова криза не була першопричиною виникнення сьогоднішніх проблем на ринку, вона тільки стала каталізатором і наочно виявила ці проблеми. Зокрема, стало очевидним, що саме кредитні спілки дотримувалися загальновизнаних міжнародних кооперативних принципів, з мінімальними втратами пережили активну фазу кризи й зараз починають активно відновлювати свої ринкові позиції.

 

Подальший розвиток інститутів саморегулювання кредитних спілок.

Удосконалювання системи регулювання діяльності кредитних спілок доцільно формувати на основі ефективної взаємодії державного нагляду із самоконтролем, що повинна передбачати розширення законодавчої бази для здійснення самоконтролю з боку кредитних спілок і перегляд основ здійснення державного регулювання й нагляду за їхньою діяльністю. Для підвищення ефективності контролю за сектором необхідно передбачити обов’язкове членство кредитних спілок в одному з об’єднанні кредитних спілок. Формування такими об’єднаннями адекватної системи нагляду за діяльністю своїх членів повинне стати умовою відповідного допуску кредитних спілок на ринок. Тобто контроль за діяльністю кредитних спілок КС здійснюється через контрольоване державою об’єднання. Це дозволить органам державного нагляду здійснювати прийнятий у міжнародній практиці непрямий державний нагляд, що істотно знизить потреба регулятора в людському й тимчасовому ресурсі й дозволить сконцентруватися на концептуальних питаннях регулювання й нагляду.

 

 

Добавить комментарий